[Cẩm Nang] Hoạt động Dành Cho Bang Hội

Thứ 3 ngày 15/06/2021

Đại Nhân thân mến,

Yêu Linh Giới xin phép giới thiệu hoạt động Bang Hội tới chư vị Đại Nhân để cùng nhận những phần thưởng tuyệt bản.

1. BOSS Bang

- Diễn ra hàng ngày vào lúc 12:00 và 20:00 hàng ngày.

- Cấp độ yêu cầu: 70 và gia nhập Bang.

- Kéo dài trong: 20 phút.

- Cần toàn thể thành viên Bang Hội đồng tâm hiệp lực, kích sát Boss so tài cao thấp với các Bang Hội khác. Xếp hạng sát thương càng cao thưởng càng lớn.

- Thưởng Boss Bang sẽ được đưa lên Đấu Giá Bang.

2. Lửa Trại + Truyền Công + Đố Vui

 

- Cấp độ yêu cầu: 70 và gia nhập Bang.

- Đến thời gian hoạt động, các thành viên Bang tụ hội về Gia Viên Bang thưởng Thịt Nướng, tham gia đố vui, truyền công nhận nhiều Exp và nguyên liệu.

2.1. Lửa Trại: 

- Thời gian: 19:35 đến 20:00 hàng ngày

- Thưởng Thịt Nướng mỗi ngày 1 lần, tụ hội trong Gia Viên Bang trong hoạt động nhận Exp liên tục.

2.2. Truyền Công: 

- Thời gian: 18:30 đến 23:00 hàng ngày

- Truyền Công mỗi ngày 1 lần, khi đã truyền công thành công vẫn có thể truyền công cho thành viên chưa tham gia hoạt động.

2.3. Đố Vui: 

- Thời Gian: hàng ngày từ 9:35 đến hết câu hỏi thứ 20.

- Bao gồm tất cả 20 câu hỏi, trả lời đúng nhận thưởng. Xếp hạng trả lời giữa các Bang trong Server nhận thưởng thêm toàn thành viên Bang.

Tham Gia YÊU LINH GIỚI ngay để nhận nhiều bất ngờ!