[Cẩm Nang] Hệ Thống Tiến Giới

Thứ 3 ngày 15/06/2021

Chư vị Đại Nhân thân mến,

Đồng hành cùng người chơi Yêu Linh Giới là một hệ thống tiến giới đa dạng, bao gồm: tọa kỵ, linh dực, pháp bảo, thần hành. Bên cạnh đem lại nguồn sức mạnh to lớn cho người chơi, hệ thống này còn góp phần làm lung linh thêm phần ngoại quan nhân vật, đem lại sự khác biệt độc nhất chỉ có tại Yêu Linh Giới.

1. Tọa Kỵ

- Di chuyển trong thế giới Yêu Linh rộng lớn cần có một tọa kỵ bền bỉ, tọa kỵ trong Yêu Linh Giới đáp ứng được điều đó. Với những tọa kỵ đẹp đẽ từ khi bước chân vào Yêu Linh Giới, tọa kỵ theo thời gian tiến giới sẽ thay đổi hình dạng, cùng với huyễn hóa

có thể thay đổi thành những tọa kỵ đặc sắc.

- Cấp sở hữu: 30

- Nguyên liệu tiến giới : Tọa kỵ tiến giới đơn, chúc phúc tọa kỵ.

- Tăng thuộc tính : tư chất đơn, trang bị tọa kỵ.

- Thay đổi ngoại hình: Thăng giai, huyễn hóa.

2. Linh Dực

- Nguyên liệu tiến giới: linh dực tiến giới đơn, chúc phúc linh dực.

- Tăng thuộc tính: tư chất đơn, trang bị linh dực.

- Thay đổi ngoại hình: thăng giai, huyễn hóa.

3. Pháp Bảo

- Nguyên liệu tiến giới: pháp bảo tiến giới đơn, chúc phúc pháp bảo.

- Tăng thuộc tính: tư chất đơn, trang bị pháp bảo.

- Thay đổi ngoại hình: thăng giai, huyễn hóa.

4. Thần Hành

- Nguyên liệu tiến giới: thần hành tiến giới đơn, chúc phúc thần hành.

- Tăng thuộc tính: tư chất đơn, trang bị thần hành.

- Thay đổi ngoại hình: thăng giai, huyễn hóa.

Tham Gia YÊU LINH GIỚI ngay để nhận nhiều bất ngờ!