[Cẩm Nang] Hệ Thống Thần Binh

Thứ 3 ngày 15/06/2021

Chư vị Đại Nhân thân mến,

Đồng hành cùng người chơi Yêu Linh Giới là một hệ thống tiến giới đa dạng, bao gồm: tọa kỵ, linh dực, pháp bảo, thần hành. Bên cạnh đem lại nguồn sức mạnh to lớn cho người chơi, hệ thống này còn góp phần làm lung linh thêm phần ngoại quan nhân vật, đem lại sự khác biệt độc nhất chỉ có tại Yêu Linh Giới.

- Cấp độ mở tính năng: 80.

- Là hệ thống tu luyện cao cấp của nhân vật trong Yêu Linh Giới, nơi tu luyện nội lực của nhân vật, tu luyện càng cao càng có một nền tảng nội lực vững chắc.

- Hệ thống tu luyện thần binh chia thành 4 mục chính: thần binh sinh mệnh, thần binh tấn công, thần binh phòng ngự và bạo kích thần binh.

- Nguyên liệu nâng cấp: thần binh thạch, cuộn thiên phú.

- Sinh Mệnh Thần Binh: Sau giải phong sẽ kích hoạt tăng giới hạn HP, tăng cấp đến các mốc cố định sẽ nhận được các kỹ năng tương ứng: 

+ Cường thân (tăng HP theo %)

+ Diệt Hồn (giảm công tốc khi PK)  

+ Thánh Thể (tăng thuộc tính thần binh này theo %) 

+ Thánh Mệnh (giảm sát thương khi PK)

+ Tăng cấp kỹ năng bằng Cuộn Thiên Phú.

- Công Kích Thần Binh: Sau giải phong sẽ kích hoạt tăng tấn công, tăng cấp nhận kỹ năng tương ứng: 

+ Thần lực (Công cơ bản theo %)

+ Nộ Phát (tăng công theo %)

+ Viêm Hồn (thuộc tính thần binh theo %)

+ Đoạn Nguyệt (tăng sát thương PK theo %).

- Phòng Ngự Thần Binh: Sau giải phong sẽ kích hoạt tăng phòng ngự, tăng cấp nhận kỹ năng tương ứng: 

+ Hộ Thân (tăng thủ theo %)

+ Vân Thể (tăng thủ theo %) 

+ Thiết Sam (tăng thuộc tính thần binh theo %)

+ Phản Sinh (hồi máu theo %).

- Bạo kích thần binh: Sau giải phong sẽ kích hoạt tăng cuồng kích, sát thương cuồng bạo, phá giáp. Tăng cấp nhận kỹ năng tương ứng: 

+ Xuyên Tâm (phá giáp theo %)

+ Chinh Phạt (tăng sát thương cuồng bạo mục tiêu ít máu theo %)

+ Cuồng Bạo (tăng sát thương theo %)

+ Băng Bạo (làm choáng và đóng băng mục tiêu)

Tham Gia YÊU LINH GIỚI ngay để nhận nhiều bất ngờ!