[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Năm Mới - Ngày 25/01/2022

Thứ 3 ngày 25/01/2022

Cập Nhật Phiên Bản Năm Mới - Ngày 25/01/2022

- Thời gian dự kiến: từ 9h - 11h ngày 25/01/2022.
Phạm vi: All server
- Nội dung chi tiết bao gồm:

I. Nội dung mới:
1.
Cường hóa dung luyện trang bị:
- Tăng thêm chiều sâu của hệ thống, chuyển nguyên liệu dung luyện thừa thành chiến lực.
-  Chỉ có thể dùng trang bị đang mặc để tiến hành dung luyện trang bị.
- Tiêu hao nguyên liệu chỉ định, nhận exp tương ứng. Khi exp đạt đủ điều kiện thăng cấp, cấp cường hóa dung luyện trang bị sẽ được nâng đồng thời tăng thuộc tính cho người chơi.

  •  Thuộc tính nhận khi cường hóa dung luyện được tính vào tổng điểm của trang bị.
  • Thuộc tính cường hóa dung luyện thêm vào trên trang bị, sẽ thay đổi khi thuộc tính thay đổi.

​- Hoạt động năm mới:
Thêm hoạt động Làm sủi cảo, đánh Niên Thú, kết hợp mở cùng với hoạt động ngày lễ.
- Ngoại quan mới:
+ Tọa kỵ Bánh Xe Điên Cuồng - SSSSR.


+ Tọa kỵ Ong Vàng - SSSSR.


+ Sủng vật mới: Niên Thú Đáng Yêu.


+ Thời Trang mới: Chào Đón Xuân Mới - SSSSR.


+ Khung avatar, khung chat năm mới.
II. Tối ưu hóa:
1. Rèn may mắn: Mở rộng cấp rèn may mắn
2. Hệ thống hộ thuẫn: Thêm tính năng chúc phúc hộ thuẫn, khóa với cấp hộ thuẫn, cung cấp thêm cách tiêu hao nguyên liệu hộ thuẫn thừa ra của người chơi sau này.
3. Điêu văn mặt nạ:
- Nguyên liệu cần để Thăng cấp Điêu văn sửa thành exp.
- Điêu văn loại hình khác nhau không thể dùng chung điểm exp.
- Có thể nuốt Điêu Văn hiện đang khảm và Điêu Văn cấp thấp để thăng cấp.
4. Trang sức thần thạch: Mở rộng tiêu hao trang sức.
5. Mở rộng thánh trang: Mở rộng giới hạn cấp độ lên đến 20 giai.
enlightenedLưu ý:
- Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến dựa trên tình trạng máy chủ.
-
Trong thời gian này, chư vị sẽ không thể vào game. Khuyến cáo huynh tỷ không nạp Vxu, không được chuyển Vxu trong thời gian bảo trì trước khi có thông báo mới nhất từ BQT.

Rất mong huynh/tỷ thông cảm cho sự bất tiện này!