Sự Kiện Server Đặc Biệt - Mộng Giới 8 - 8h 08/07

Thứ 4 ngày 06/07/2022

Huynh tỷ thân mến,

Để kỷ niệm 1 năm ra mắt Yêu Linh Giới, BQT có rất nhiều ưu đãi cho server mới và các sự kiện khác cực kỳ hấp dẫn cho tất cả người chơi!

Server đặc biệt: Mộng Giới 8 - Ra mắt vào 8h sáng 08/07 cùng sự kiện đua TOP lực chiến 7 ngày nhận ngoại trang siêu phẩm.

Điều kiện nhận thưởng:

TOP 1: đạt tối thiểu 15 triệu lực chiến

TOP 2-3: đạt tối thiểu 10 triệu lực chiến

- Thưởng sẽ gửi qua thư ingame trong 72h kể từ lúc tổng kết Bảng Xếp Hạng

Ưu đãi đặc biệt:

- Nhận code sinh nhật 3 ngày liên tục vào 10h sáng hàng ngày (8/7-10/7)

Phần thưởng xếp hạng:

TOP 1: Danh Hiệu Đại Linh Sư, Tỉnh Mộng Điền Miên, Mộng Huyễn Tạp Thông, Hồng Ngọc 20000, Nghịch Pháp Bảo thạch x2

TOP 2: Tỉnh Mộng Điền Miên, Mộng Huyễn Tạp Thông, Hồng Ngọc 15000, Nghịch Pháp Bảo thạch x1

TOP 3: Tỉnh Mộng Điền Miên, Hồng Ngọc 10000, Nghịch Pháp Bảo thạch x1