[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới

Thứ 4 ngày 04/08/2021
[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Mới
Yêu Linh Giới trân trọng thông báo bảo trì cập nhật ngày 05/08/2021
- Thời Gian Dự Kiến: 9h - 11h ngày 05/08/2021
- Phạm Vi Bảo Trì: ALL SERVER
- Nội dung Update cụ thể:
1. Mở tính năng/hoạt động
Thánh khí, bộ độ, quay bộ đồ, Boss Hoàng Ki, Lễ Bao Thần Bí.
Mở dự báo tính năng: Thần Khí, Thức Tỉnh Trang Bị, Tầm Bảo Bộ.
2. Tối ưu pháp thân
Sau khi pháp thân hợp thành thất bại sẽ tăng tỉ lệ thành công, sau khi hợp thành thành công sẽ cài lại số lần.
3. Tối ưu hằng ngày
Hoạt bát ngày tăng sẽ tăng thêm cấp.
4. Update hoạt động
Giám bảo may mắn: dự kiến mở ngày 06/08/2021.
5. Thêm tính tăng
Cài lại Đại sư cấp sao.
Thêm nhiều buff đại sư cấp sao có thể chọn.
6. Vẫn lạc chiến trường
Rơi Tiến giới đơn.
7. Thêm cài đặt hợp thành Đầu hàm lệnh bài.
- Lưu ý:
+ Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến dựa trên tình trạng máy chủ.
+ Trong thời gian này, chư vị sẽ không thể vào game. Khuyến cáo huynh tỷ không nạp Vxu, không được chuyển Vxu trong thời gian bảo trì trước khi có thông báo mới nhất từ BQT.
Rất mong huynh/tỷ thông cảm cho sự bất tiện này!