[Hướng Dẫn] Đăng Ký Tài Khoản VGP

Thứ 3 ngày 20/04/2021

[Hướng Dẫn] Đăng Ký Tài Khoản VGP

Để trải nghiệm Yêu Linh Giới, các Linh Sư cần phải có cho mình 1 tài khoản của VGP.
- Đăng ký trực tiếp trong game Yêu Linh Giới.
Tại giao diện đăng nhập: Bấm vào nút "Đăng Ký".

Tại giao diện đăng ký: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu và email và bấm nút "Đăng Ký" để hoàn tất.
* Lưu ý: Tên đăng nhập phải có độ dài hơn 6 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt.

Sau khi hoàn tất đăng ký hệ thống sẽ chuyển chư vị sang giao diện chọn máy chủ, ấn vào nút Vào Game để vào máy chủ đã chọn.
* Lưu ý:
- Tài khoản VGP là tài khoản có độ bảo mật cao hơn hẳn so với tài khoản Chơi Nhanh và Facebook.
- Chư vị có thể ấn vào nút VGP icon màu đỏ để tiến hành cập nhật các thông tin cá nhân để chứng minh quyền sở hữu tài khoản, thay đổi mật khẩu và thêm / tháo các liên kết Chơi Nhanh / Facebook tùy ý.