Khai Mở Landing Tết Nhâm Dần 2022

Thứ 7 ngày 29/01/2022

Khai Mở Landing Tết Nhâm Dần

Chính Thức Khai Mở Landing Tết Nhâm Dần 2022.
Thời gian tham gia landing và đổi quà: từ 9h ngày 29/22/2022 đến 12h ngày 01/02/2022.
I. Thể lệ:
+ Mỗi ngày đăng nhập tài khoản, sẽ nhận được 1 lượt rung cây (Chỉ sử dụng được trong ngày)
+Không giới hạn số lần nạp. Nạp 100 Vxu vào game nhận được 1 lượt rung cây.
+ Bắt buộc phải chuyển Vxu vào game mới nhận được lượt rung cây.
+ Chuyển vxu vào game bằng cách chọn vào nút "Nạp" trong game, sau khi đã nạp thành công vào tài khoản.
+ Mỗi phần quà không nhận thêm được sau khi đạt mốc quà.
II. Phần quà trên landing:
1. Phần thưởng khi rung cây - Hình thức nhận quà gửi qua thư trong game:

Thần hành Nhân Gian Yêu Hỏa - SSSR x1
Sử Thi Dung Hòa Thạch x1
Thôi Xán Hỏa Tinh x1
Nghịch Pháp Thạch x1
Chìa khóa bảo tàng x2, Chìa khóa bảo tàng x5
Châu Ngọc x50, Châu Ngọc x100, Châu Ngọc x250
Hồng Ngọc x1000
Chú Linh Thạch x5
Triệu Hoán Thạch x1, Triệu Hoán Thạch x5 

- Chúc Mừng Năm Mới (Thay cho lời "Chúc Bạn May Mắn Lần Sau")
2. 
Phần thưởng khi đổi từ pháo hoa - Hình thức nhận quà gửi qua thư trong game:
Thần Dụ Thạch x1 - 2000 pháo hoa - Số lần đổi: 3.
Lưu Ly Hỏa Châu x1 - 1500 pháo hoa - Số lần đổi: 3.
- Thời trang 
Chào Đón Xuân Mới - SSSSR x1 - 1000 pháo hoa Số lần đổi: 2.
Thôi Xán Hỏa Tinh x1 - 35 pháo hoa Số lần đổi: 3.
Ma Khấp Hoa Tai x1 - 300 pháo hoa Số lần đổi: 3.
Duy Nhất Dung Luyện Thạch x1 - 200 pháo hoa Số lần đổi: 3.
Thần Thoại Dung Luyện Thạch x1 - 100 pháo hoa Số lần đổi: 3.
Nghịch Pháp thạch x1 - 25 pháo hoa Số lần đổi: 2.
Danh hiệu Tết Nhâm Dần x1 - 2pháo hoa Số lần đổi: 1.
Khung avatar Tết Nhâm Dần x1 - 2pháo hoa Số lần đổi: 3.
Khung chat Tết Nhâm Dần x1 - 2pháo hoa Số lần đổi: 1.
Châu ngọc x300 - 1pháo hoa 
Số lần đổi: 3.
enlightened Lưu ý: 
+ Tài khoản tham gia landing cần có nhân vật đạt level 60.
+ Lịch sử nhận quà chỉ hiển thị 3 người nhận được vật phẩm hiếm khi rung cây.
+ Lịch sử cá nhân sẽ hiển thị những phần quà sẽ nhận được và được gửi qua thư trong game.
+ Thời gian gửi quà rung cây và quà đổi: Sớm nhất sau 48 - 72h từ khi kết thúc sự kiện.