Phần Thưởng Sự Kiện Halloween Kinh Hoàng

Thứ 5 ngày 29/10/2021

Phần Thưởng  Sự Kiện Halloween Kinh Hoàng

I. Thí Sinh Tham Gia Sự Kiện Nhận:
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1
- 99 Đóa Hồng x1
- Vinh dự (đặc thù) x1000

II. Phần Thưởng Dành Cho TOP 20 Thí Sinh Có Lượt Bình Chọn Cao Nhất Vòng 1:

- Hồng Ngọc x5000
- Lệnh Bài Truyền Thuyết x1
- Vinh Dự Đặc thù x2000
- 99 Đóa Hồng x1
III. Phần Thưởng Dành Cho TOP 10 Thí Sinh Có Lượt Bình Chọn Cao Nhất Trên Landing:

1. TOP 1:

- Danh hiệu độc quyền thiết kế riêng x1
- Thời trang Hải Đạo Tình Duyên - SSSR x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1
- Cánh Dạ Sắc U Vũ - SSR x1

2. TOP 2 - 3:
- Danh hiệu Đêm Kinh Hoàng x1
- Thần Hành Hắc Năng Nguyên - SSSR x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1

3. TOP 4 - 10:
- Danh hiệu Đêm Kinh Hoàng x1
- Cánh Dạ Sắc U Vũ - SSR x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1

IV. Phần Thưởng Dành Cho TOP 10 Người Bình Chọn Cho Thí Sinh Nhiều Nhất Trên Landing:
1. TOP 1:

- Danh hiệu Đêm Kinh Hoàng x1
- Thời trang Hải Đạo Tình Duyên - SSSR x1
- Huyễn Võ Thánh Tượng Luân Hồi - SSSR x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1.

2. TOP 2 - 3:
- Danh hiệu Đêm Kinh Hoàng x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1
- Chọn Thời Trang Hải Đạo Tình Duyên - SSSR x1 hoặc Huyễn Võ Thánh Tượng Luân Hồi - SSSR x1.

3. TOP 4 - 10:
- Danh hiệu Đêm Kinh Hoàng x1
- Cánh Dạ Sắc U Vũ - SSR x1
- Tọa kỵ Ma Pháp Tảo Trửu - SR x1.