Khai Mở Landing Giáng Sinh Yêu Thương

Chủ nhật ngày 26/12/2021

Khai Mở Landing Giáng Sinh Yêu Thương

Chính Thức Khai Mở Landing Giáng Sinh Yêu Thương
Link landing: tại đây
Thời gian nhận quà dành cho cá nhân và rung cây: Từ 10h ngày 26/12/2021 đến 23h59 ngày 02/01/2022.
Thời gian tham gia Landing: Từ 10h ngày 26/12/2021 đến 23h59 ngày 02/01/2022.
I. Thể lệ:
+ Mỗi ngày đăng nhập tài khoản, sẽ nhận được 1 lượt rung cây (Chỉ sử dụng được trong ngày)
+Không giới hạn số lần nạp. Nạp 100 Vxu vào game nhận được 1 lượt rung cây.
+ Bắt buộc phải chuyển Vxu vào game mới nhận được lượt rung cây.
+ Đạt số lượt rung cây có thể nhận quà.
+ Mỗi phần quà không nhận thêm được sau khi đạt mốc quà.
II. Phần quà trên landing:
1. Phần thưởng khi rung cây thông noel - Hình thức nhận quà gửi qua thư trong game:

Cánh Chong Chóng Gấu Con - SSSR
Sử Thi Dung Hòa Thạch 
Thôi Xán Hỏa Tinh
Nghịch Pháp Thạch
Châu Ngọc
Cường Hóa Thạch Trung và Cao
Chú Linh Thạch
Hồng Ngọc
Lời Chúc Giáng Sinh (Thay cho lời "Chúc Bạn May Mắn Lần Sau")
2. Phần thưởng trên thanh tiến độ ngang - Hình thức nhận quà bằng Giftcode riêng:
-
Mỗi 1 mốc quà sẽ có 1 Giftcode riêng
- Mỗi người chỉ nhận được 1 Giftcode duy nhất. Chỉ sử dụng được 1 lần/ 1 nhân vật/ 1 tài khoản.

+ Phần thưởng bao gồm:
Mốc 1: Đạt 1000 tất nhận Chí Tôn Linh Dịch x1
Mốc 2: Đạt 2000 tất nhận Nghịch Pháp Thạch x1
Mốc 3: Đạt 5000 tất nhận 
Thôi Xán Hỏa Tinh (nạp tối thiểu 1000 Vxu)
Mốc 4: Đạt 15000 tất nhận 
Thuộc Tính Thú Hồn Chí Tôn x1 (nạp tối thiểu 50.000 Vxu)
Mốc 5: Đạt 30000 tất nhận Thần Hành 
Chong Chóng Lãng Mạn - SSSSR x1 (nạp tối thiểu 100.000 Vxu)

3. Phần thưởng trên thanh tiến độ dọc - Hình thức nhận quà gửi qua thư trong game:
- Mốc 1: Đạt 50 tất nhận Danh Hiệu Giáng Sinh Yêu Thương x1, Khung avatar Giáng Sinh x1, Sử Thi - Dung Hòa Thạch x1.
- Mốc 2: Đạt 100 tất nhận 
Lễ bao chọn phù văn đỏ x1, Nghịch Pháp Thạch x1, Sử Thi - Dung Hòa Thạch x1.
- Mốc 3: Đạt 200 tất nhận 
Rương Chọn Trang Bị Thủ Hộ Đỏ x1, Nghịch Pháp Thạch x1, Thần Thoại - Dung Luyện Thạch x1.
- Mốc 4: Đạt 500 tất nhận 
Huyễn Hóa Phấn Mặc Quyền Nhân - SSSR x1, Thôi Xán Hỏa Tinh x2, Thần Thoại - Dung Luyện Thạch x2.
- Mốc 5: Đạt 1000 tất nhận 
Thiên Lôi Dục Động Văn
x1, Lưu Ly Hỏa Châu x1, Duy Nhất - Dung Luyện Thạch x1.
- Mốc 6: Đạt 2000 tất nhận Cánh 
Phi Thăng SSSR x1, Lưu Ly Hỏa Châu x2, Duy Nhất - Dung Luyện Thạch x2.

enlightened Lưu ý: 
+ Tài khoản tham gia landing cần có nhân vật đạt level 60.
+ Lịch sử nhận quà chỉ hiển thị 3 người nhận được vật phẩm hiếm khi rung cây thông.
+ Lịch sử cá nhân sẽ hiển thị những phần quà sẽ nhận được và gửi qua thư trong game.
+ Thời gian gửi quà rung cây và quà cá nhân: Sớm nhất sau 48 - 72h từ khi kết thúc sự kiện.