[Thông Báo] Thể Lệ & Phần Thưởng - Landing Ra Mắt Game

Chủ nhật ngày 11/07/2021

Game MMO Onmyoji chất Nhật Bản - Hẹn Ước Yêu Linh Giới

Chư vị Đại Nhân thân mến,

Yêu Linh Giới đang chuẩn bị rất kỹ càng để chào đón các vị Đại Nhân đến với thế giới yêu linh huyền ảo! Để có một khởi đầu thuận lợi nhất trước khi thăng cảnh giới, các vị Đại Nhân hãy cùng nhau đăng ký hẹn ước - đạt mốc nhận quà lớn nhé!

- Thời gian đăng ký: đến 23:59 ngày 11/07/2021.

- Thể lệ:
+ Truy cập landing để tham gia: tại đây

+ Đăng ký nhận Giftcode xịn
+ Chia sẻ landing

- Mốc quà đăng ký:

+ Mốc đạt 5000 lượt: Hồng ngọc x150, Cường hóa thạch sơ x5, Thẻ offline treo máy x5, Linh Dực Tiến Giới Đơn x5, Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5, Trọng kích Thiên phú x20, Phòng Ngự thiên phú x20.

+ Mốc đạt 10000 lượt: Thuốc EXP 1 ngày, Cường hóa thạch sơ x5, Thẻ offline treo máy x5, Linh Dực Tiến Giới Đơn x5, Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5, Trọng kích Thiên phú x20, Phòng Ngự thiên phú x20.

+ Mốc đạt 20000 lượt: Hồng ngọc x300, Cường hóa thạch sơ x5, Thẻ offline treo máy x5, Linh Dực Tiến Giới Đơn x5, Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5, Trọng kích Thiên phú x20, Phòng Ngự thiên phú x20.

+ Mốc đạt 30000 lượt: Sử Thi Đầu Hàm x2, Cường hóa thạch sơ x5, Thẻ offline treo máy x5, Linh Dực Tiến Giới Đơn x5, Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5, Trọng kích Thiên phú x20, Phòng Ngự thiên phú x20.

+ Mốc đạt 45000 lượt: Thời trang Thiết Cốt Nhu Tình (phẩm SR), Cường hóa thạch sơ x5, Thẻ offline treo máy x5, Linh Dực Tiến Giới Đơn x5, Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5, Trọng kích Thiên phú x20, Phòng Ngự thiên phú x20.

*Sau khi game ra mắt, tất cả Đại Nhân sẽ được nhận quà ở mốc cuối cùng đã vượt qua, đạt mốc nào nhận quà mốc đó, không nhận các mốc quà đã vượt qua trước đó.

*Mã phần thưởng sẽ được công bố trên fanpage chính thức Yêu Linh Giới - VGP và có hướng dẫn nhập mã phần thưởng cụ thể.

BQT Yêu Linh Giới,

Trân Trọng.